عملکرد زئولیت در برابر آفلاتوکسین ها (Zeolite)

آفلاتوکسین ها به گروهی از متابولیت های سمی قارچ‌ها تحت عنوان مایکوتوکسین ها تعلق دارند که توسط کپکی به نام آسپارژیلوس که بر روی برخی از مواد غذایی رشد می‌نماید تولید می‌شود. افلاتوکسین یک ماده بسیار سمی است که موجب بروز مسمومیت حاد و مزمن انسان و حیوانات می‌شود. آفلاتوکسین ممکن است در بسیاری از مواد غذایی وجود داشته باشد. میزان قابل توجه آفلاتوکسین می‌تواند موجب مسمومیت حاد وحتی مرگ در انسان شود. بیشترین میزان تأثیر آفلاتوکسین بر کبد است گرچه مقادیر متفاوتی از آن در ریه، کلیه، مغز و قلب افراد دچار مسموممیت حاد مشاهده می‌شود. زئولیت های طبیعی قادر به جذب آفلاتوکسین موجود در یک محلول و یا در غذاهای دام می‌باشند. بیش از ۴۰ نوع زئولیت طبیعی و ۱۰۰ نوع زئولیت مصنوعی وجود دارد که از نظر خواص با یکدیگر متفاوت هستند با توجه به اینکه اضافه کردن زئولیت تا سطح ۴۰ درصد جیره غذائی دام‌ها هیچ گونه اثر سوئی نداشته است. استفاده یک تا پنج درصد زئولیت در جیره غذائی دام‌ها معمول بوده و مخصوصاً در تغذیه طیور در سطح وسیعی کاربرد دارد.

نحوه خرید و ارتباط با شرکت:
شرکت زمین کاو
www.zaminkav.com
info@zaminkav.com
تلفن: 3-88385541-021
موبایل شرکت: 09365077781

کلمات کلیدی: زئولیت، کاربرد زئولیت، زئولیت خوراک، خوارک دام، جذب آمونیوم، آفلاکتوسین، Zeoliteنوع: فروشی
قیمت: توافقی
تلفن :****** 0936 نمایش کامل
آدرس :تهران-تهران-

نماد اعتماد الکترونیکی