بلدرچين مولد
تعداد 1200 قطعه بلدرچين مولد تخمگذار 30 روزه آماده تحویل سنگین وزن تغذیه شده با بهترین خوراک موقعیت قرچک ورامین


نوع: فروشی
قیمت: توافقی
تلفن :****** 0912 نمایش کامل
آدرس :تهران-قرچک-

نماد اعتماد الکترونیکی