پودر میوه

البرز - کرج  10/24/2020 توافقی

گاو شیرده آبستن شکم چهارم

قزوين - قزوين  10/31/2020 18,500,000 تومان

جوجه عروس هلندی سرلاکی نژاد ارمنستان

تهران - شهريار  10/31/2020 320 هزار تومان

فروش سم موش

تهران - تهران  10/3/2020 توافقی

ماهی پرت لب ماتیکی بزرگ و زیبا

تهران - تهران  9/6/2020 99 هزار تومان

اثرات بنتونیت در خوراک آبزیان (Bentonite)

تهران - تهران  8/18/2020 توافقی

اثر زئولیت در شکمبه نوشخوارکنندگان (Zeolite)

تهران - تهران  8/18/2020 توافقی

فروش اسب وقاطر

گلستان - گاليکش  6/30/2020 12 میلیون تومان

فروش سیدر دیکو و ه۵

تهران - رباط‌کريم  6/27/2020 توافقی

فروش سیدر با قیمت مناسب

کرمانشاه - کنگاور  6/27/2020 توافقی

فروش رومانوف

کهکيلويه و بوير احمد - ياسوج  6/11/2020 توافقی

خوراک دام

تهران - تهران  5/30/2020 توافقی

مشاوره دامداری

تهران - تهران  5/27/2020 توافقی

مشاوره و درمان دام

تهران - تهران  4/21/2020 توافقی

گوسفند رومانف

گلستان - گنبد کاووس  4/4/2020 توافقی

محلول ضدعفونی

تهران - تهران  3/7/2020 توافقی

فروش کرم میلورم

اصفهان - كاشان  3/7/2020 50 هزار تومان

مشاوره درباره قناری

تهران - تهران  2/15/2020 توافقی

فروش خوکچه و خرگوش

تهران - تهران  2/10/2020 100 هزار تومان

فروش انواع گوسفندرومانف وگوسفندشاروله

اردبيل - مشگين‌شهر  2/10/2020 توافقی