فروش كنسانتره ، خوراك گاو و گوساله گهردانه شرق
شركت گهردانه شرق
فروش انواع كنسانتره،خوراك گاو و گوساله
استارتر گوساله شيري 16٪؜ پروتيين
استارتر گوساله شيري 18٪؜ پروتيين
استارتر گوساله شيري 20٪؜ پروتيين
كنسانتره تليسه سبك وزن
كنسانتره تليسه سنگين وزن
كنسانتره تليسه هاي آبستن و گاو شيري در اويل دوره خشكي
كنسانتره گاو شيري در انتظار زايش
كنسانتره گاو شيري تازه زا
كنسانتره گاو شيري تاپ
كنسانتره گاو شيري سوپر توليد ويژه
كنسانتره گاو شيري سوپر توليد
كنسانتره گاو شيري پر توليد
كنسانتره گاو شيري متوسط توليد
كنسانتره گوساله پرواري تاپ
كنسانتره گوساله پرواري سبك وزن
كنسانتره گوساله پرواري سنگين وزن
تضمين كيفيت و تضمين قيمت
از همه مهمتر در كمتر از 24 ساعت محصول تحويل مشتري ميگردد
سهيل سلحشور


نوع: فروشی
قیمت: توافقی
تلفن :****** 0912 نمایش کامل
آدرس :خراسان رضوي-مشهد-