پشم گوسفند یا میش
پشم میش سفید کرمونی اصل بشرط مشتری، نزدیک ب یک تون هس،


نوع: فروشی
قیمت: توافقی
تلفن :****** 0916 نمایش کامل
آدرس :فارس-داراب-