واگذاری به شرط دیدن جا
سه عدد سگ ماده نژاد بومی
واکسینه
واگذاری به منزل حیاط دار و افراد حیوان دوست ومسئول


نوع: واگذاری
قیمت: 0 تومان
تلفن :****** 0912 نمایش کامل
آدرس :تهران-لواسان-