واگذاری سگ ماده پیکینیز
نام سگ ریما و ماده و 7 ماهه میباشد و دارای نژاد پیکینیز است.
واکسیناسیون انجام شده و دارای شناسنامه بهداشتی بوده و عقیم نیز شده است.
خصوصیات اخلاقی ریما: بسیار مهریان و بی آزار است.پارس نمیکنه و گاز نمی گیره و تربیت شده است.
من عاشق ریما هستم اما به تازگی بچه دار شده ام و امکان نگهداریشو از دست داده ام و نمی خوام زجر بکشه.
به کسی که واگذار می کنم باید بدونه پیگیر سلامتی و رفاهش هستم و باید جای زندگی مناسب و شرایط مساعدی داشته باشه و با صاحب جدیدش در تماس خواهم بود.به همین علت فقط به تهران واگذار می کنم.


نوع: واگذاری
قیمت: 0 تومان
تلفن :****** 0919 نمایش کامل
آدرس :تهران-تهران-

نماد اعتماد الکترونیکی