واگذاری گربه نر نژاد DSH
واگذاری گربه نر نژاد DSH .نام حیوان پابلو و 3 ماهه.واکسیناسیون انجام شده و شناسنامه بهداشتی دارد ولی عقیم نشده است که البته بنده نصف هزینه عقیم سازی اش را به عهده می گیرم.
واگذاری به خانواده متعهد به شرط عقیم سازی و فرستادن عکس و فیلم از وضعیت پابلو
پابلو بسیار شیطون و باهوش است.


نوع: درخواستی
قیمت: 10,000 تومان
تلفن :****** 0912 نمایش کامل
آدرس :تهران-تهران-