واگذاری بچه گربه های نر و ماده نژاد DSH
4 بچه گربه نر و ماده نژاد DSH سن 3 ماهه واگذار می شود.واکسیناسیون انجام نشده و عقیم نشده اند و شناسنامه بهداشتی ندارند.
شرایط واگذاری به افراد مهربان و مسئول و اینکه شرایط نگهداری را برای همیشه داشته باشند.
به علت داشتن گربه های دیگر امکان نگهداری از اینها برایم وجود ندارد.


نوع: واگذاری
قیمت: 0 تومان
تلفن :****** 0912 نمایش کامل
آدرس :تهران-تهران-

نماد اعتماد الکترونیکی