واگذاری گربه نر نژاد DSH
یک عدد گربه نر نژاد DSH واگذار می شود.
سن سه ماهه و عقیم نشده و واکسیناسیون انجام نشده و شناسنامه بهداشتی هم ندارد.
این گربه بسیار بازیگوش بوده و با اسباب بازی خودش را سرگرم می کند.بسیار مهربان و تمیز و خرخری و مظلوم است.
واگذاری به این شرط انجام می شود که تا آخر عمر از ان نگهداری شود چون چشمش مشکل دارد و بیرون نمی تونه بمونه.
خودم چندین گربه در آپارتمان دارم و برایم مشکل ساز شده و فقط تونسته ام تا تکمیل درمان ازش نگهداری کنم چون وضعیت بدی داشت.


نوع: واگذاری
قیمت: 0 تومان
تلفن :****** 0922 نمایش کامل
آدرس :تهران-تهران-

نماد اعتماد الکترونیکی