واگذاری رایگان گربه نژاد DSH
فتاح گربه نژاد DSH، نر و دو ماه ونیم است.
واکسیناسیون انجام شده و شناسنامه بهداشتی دارد.
عقیم نشده است.
شیطون و بازیگوش و بسیار خوش خوراک است.
به کسی که ساکن اهواز باشد وبا امکان بازدید و سرزدن در آینده، واگذار میکنم. ترجیحا گربه دیگری هم داشته باشد یا اینکه وقت کافی برای بازی با فتاح را داشته باشد.


نوع: واگذاری
قیمت: 0 تومان
تلفن :****** 0937 نمایش کامل
آدرس :خوزستان-اهواز-