واگذاری رایگان سگ نر نژاد تریر
برفی نژاد تریر ، نر و پنج سال است.
واکسیناسیون و عقیم سازی انجام شده و شناسنامه بهداشتی دارد.
با بچه های کوچک یکم دیر ارتباط برقرار میکند. نسبتا حسود است و دوست دارد مرکز توجه باشد. تنها زیاد نمیماند، نهایتا یکی دو ساعت. بیشتر کلافه میشود.
به دلیل تغییر شغل وقت کافی برای کنارش بودن ندارم و کسی را هم برای نگه داری ازش ندارم.
به کسی که بتواند خیلی خوب مراقبش باشد ، صبور و حدالامکان شاغل نباشد، واگذار میشود.


نوع: واگذاری
قیمت: 0 تومان
تلفن :****** 0930 نمایش کامل
آدرس :تهران-تهران-

نماد اعتماد الکترونیکی