واگذاری رایگان گربه نر نژاد DSH
نر ، دو ماهه و نژاد DSH میباشد.
واکسیناسیون . عقیم سازی انجام نشده و شناسنامه بهداشتی ندارد.
ملوس و دوست داشتنی و شیطون است و یک چشم تخلیه شده است.
به فردی متعهد و دلسوز که شرایط نگهداری دایمی را داشته باشد واگذار میشود.
این گربه وقتی یک هفته ای بوده در شرایط بد و با عفونت چشم پیدا شد، کارهای درمانی انجام شد، یکی از چشم ها تخلیه شد، ولی چشم دیگر کاملا سالم است و الان شرایط جسمی خوبی دارد.


نوع: واگذاری
قیمت: 0 تومان
تلفن :****** 0912 نمایش کامل
آدرس :تهران-تهران-