واگذاری رایگان سگ نر نژاد coker
Chipsi نر ، پنج ساله و نژاد coker می باشد.
واکسیناسیون انجام شده و شناسنامه بهداشتی دارد.
عقیم نشده است.
مهربان و بسیار آرام و بی سر وصداست، جای دستشویی را هم بلد است.
با شرط نگهداری مناسب در تهران واگذار میشود.
به علت مهاجرت امکان نگهداریش را نداریم.


نوع: واگذاری
قیمت: 0 تومان
تلفن :****** 0910 نمایش کامل
آدرس :تهران-تهران-

نماد اعتماد الکترونیکی