واگذاری رایگان گربه ماده نژاد DSH
مین مین هشت ماه ، ماده و نژاد DSH میباشد.
واکسیناسیون و عقیم سازی انجام شده و شناسنامه بهداشتی دارد.
مهربان، خجالتی ، خرخری و آرام است.
به کسی که عشق ورزیدن به گربه و دوست داشتنش را بلد باشد واگذار میشود. خیلی وابسته میشود و صاحبش را خیلی دوست دارد. تمام وسایل مورد نیاز (باکس ، توالت و ...) هم واگذار میشود.


نوع: واگذاری
قیمت: 0 تومان
تلفن :****** 0933 نمایش کامل
آدرس :تهران-تهران-

نماد اعتماد الکترونیکی