واگذاری رایگان گربه نر نژاد DSH
فلفل، گربه نژاد DSH ، سه ماه و نر است.
واکسیناسیون و عقیم سازی انجام نشده و شناسنامه بهداشتی ندارد.
بازیگوش ، کمی ترسو ، مهربان و خونگیست.
به خانواده یا خانم که سابقه نگهداری از گربه را داشته باشند، به شرط ارسال عکس و فیلم هفتگی و مطلع کردن از حالش، واگذار دایم میگردد.
سه بار جراحی چشم شده، هر دو چشم مشکل داشت، الان کامل میبینه و شاید تا دو ماه آینده باز هم یک جراحی بخواهد که کارهای درمان با خودم میباشد. بعد از این همه شرایط سخت نیاز به خانواده مهربان دارد، به دلیل داشتن کیسهای متعدد توان و جای نگهداریش را ندارم.


نوع: واگذاری
قیمت: 0 تومان
تلفن :****** 0919 نمایش کامل
آدرس :تهران-تهران-

نماد اعتماد الکترونیکی