واگذاری رایگان سگ ماده نژاد اشپیتز میکس
فیکسی، نژاد اشپیتز میکس، یک سال و ماده است.
واکسیناسیون انجام شده و شناسنامه بهداشتی دارد.
عقیم نشده است.
شیطون، باهوش و مهربان است.
به دلیل نداشتن شرایط نگهداری، به خانواده یا کسی که شرایط نگهداری داشته باشد واگذار میشود.نوع: واگذاری
قیمت: 0 تومان
تلفن :****** 0910 نمایش کامل
آدرس :تهران-تهران-

نماد اعتماد الکترونیکی