واگذاری رایگان سگ شیتزوتریر نر
لکسی، نژاد شیتزوتریر، نه ماه و نر است.
واکسیناسیون انجام شده و شناسنامه بهداشتی دارد.
عقیم نشده است.
لوس، باهوش، شیطون، مهربان و دوست داشتنی است.
از شرایط سختی نجات داده شده است. فقط به خانواده در کرج یا تهران واگذار میشود.
رضایت اعضای خانواده شرط میباشد. سرپرست جدید باید وقت کافی بگدارد و لکسی تنها نماند.


نوع: واگذاری
قیمت: 0 تومان
تلفن :****** 0938 نمایش کامل
آدرس :البرز-کرج-

نماد اعتماد الکترونیکی