واگذاری رایگان گربه ماده نژاد میکس
پیشک ، گربه نژاد میکس، سه هفته، ماده است.
واکسیناسیون و عقیم سازی انجام نشده و شناسنامه بهداشتی ندارد.
بازیگوش، باهوش و مهربان است.


نوع: واگذاری
قیمت: 0 تومان
تلفن :****** 0912 نمایش کامل
آدرس :تهران-تهران-

نماد اعتماد الکترونیکی