واگذاری رایگان سگ نژاد اشپیتز تریر
roobi ، سگ نژاد اشپیتز-تریر، یک سال و نر است.
واکسیناسیون انجام شده و شناسنامه بهداشتی دارد.
عقیم نشده است.
فوق العاده مهربان و در تنهایی آرام است. بخاطر صاحب قبلی کمی افسرده شده که نیاز به توجه و محبت یک خانواده دارد.
به دلیل ناتوانی مالی و نداشتن وقت کافی برای نگهداری، با شرط ارسال فیلم هفتگی، امکان بازدید تا یک ماه اول و عقیم سازی هنگام واگذاری ( به خانواده انتخابی در هزینه عقیم سازی کمک میشود)، واگذار میشود.


نوع: واگذاری
قیمت: 0 تومان
تلفن :****** 0919 نمایش کامل
آدرس :تهران-تهران-

نماد اعتماد الکترونیکی