واگذاری رایگان خرگوش نژاد لوپ هلندی
خرگوش لوپ هلندی، پانزده ماه و نر واگذار میشود.
واکسیناسیون انجام شده است.
عقیم نشده و شناسنامه بهداشتی ندارد.
بسیار آرام است.


نوع: واگذاری
قیمت: 0 تومان
تلفن :****** 0930 نمایش کامل
آدرس :تهران-تهران-