طوطی ملنگو جوجه 6/5ماهه
سلام این طوطی رو از جوجگیش خودم با سرلاک بزرگش کردم بسیار رام هست، بوس میده رودست میاد گاهی وقتا دستم میده روشونت میاد از دهنت غذامیگیره صوت بلده بدورومیگه تازه یادگرفته بلغورخیلی میکنه دونه،خواستنی با سرش بیابیامیگه صدا میکنه بازیگوش جیغ نمی زنه اسمشم می شناسه
به خانواده میدم باقفس 1700بدون قفس 1500


نوع: فروشی
قیمت: 1,700,000 تومان
تلفن :****** 0922 نمایش کامل
آدرس :تهران-اسلام‌شهر-

نماد اعتماد الکترونیکی