فروش سوله گاوداری

فروش گاوداری ویادامداری برای سرمایه گذاری وسوددهـی با متراژ 5,500,000 قیمت هر متر 200
بسیار شیک ومهندسی ساخت ومحکم
باجوازپروانه گاوداری
امکانات : منزل مسکونی بابنای 50متر (یک اتاق ال شکل ،آشپزخانه باکابینت ،حمام وابگرمکن .دستشویی .وبالکن بزرگ که دید به کل گاوداری و رو به جاده دارد .باانشعابات کنتور برق وآب )
(سولـه :
سالن سرپوشیده وبهارخواب به متراژ 1200متر، آخوربندی تکمیل
انباربزرگ
اتاق زایـشگا
اتاق شیردوشی
اتاق عمل
کل محوطه به متراژ 5500متر)
یه باب باغ وزمین یونجه به متراژ4000متـر ویک استخـر به متراژ8در4
ارتفاع 2متر.
گاو (10 راس گاو آبستن شکم دوم دو رگ ،و 3 عددگوساله )
بیرون ازروستا .
15کیلومتر فاصله ازاقابابا
معاوضه باواحدبزرگ وتازه ساخت .زمین وماشین هم انجام میشوددرشمال ویاقزوین
پای معامله تخفیف هم داده می شود.


نوع: فروشی
قیمت: 1,000,000,000 تومان
تلفن :****** 0919 نمایش کامل
آدرس :قزوين-قزوين-

نماد اعتماد الکترونیکی