فروش جوجه یکروزه
سلام
🐥🐥🐥🐣🐣🐣🐣🐤🐤🐤🐤🐣

۳۲هزارتا جوجه پلاس آذر شباهنگ ۳۳ هفته
۳۵ هزارتا جوجه فلکس ناز مرغ ابهر ۴۷ هفته
شنبه کف نعیم


نوع: فروشی
قیمت: 2,000 تومان
تلفن :****** 0912 نمایش کامل
آدرس :تهران-تهران- شرکت ارین رویس

نماد اعتماد الکترونیکی